Џан џигер Магдо

Dzhan dzhiger Magdo

Џан џигер Магдо

(Ајде ќе ти купим срмени јелек)

- Ајде ќе ти купим срмени јелек,
за тебе, Магдо, за тебе душо.
За тебе, џан џигер Магдо,
мори за тебе.

- Ај што ќе ми мене срмени јелек,
без тебе лудо, без тебе младо?
Без тебе, ча пукнем, лудо младо,
без тебе.

- Ајде ќе ти купим дафино пеше
за тебе, Магдо, за тебе душо.
За тебе, џан џигер Магдо,
мори за тебе.

- Ај што ќе ми мене дафино пеше
без тебе лудо, без тебе младо?
Без тебе, ча пукнем, лудо младо,
без тебе.


Забелешка: Зборот „џан“ е турцизам и значи „душа“. „Пеш“ е предница од горни алишта од народна носија. Придавката „дафино“ веројатно се однесува на бојата (маслинесто-зелена) според бојата на растението Elaeagnus angustifolia.

Dzhan dzhiger Magdo

(Ajde kje ti kupim srmeni jelek)

- Ajde kje ti kupim srmeni jelek,
za tebe, Magdo, za tebe dusho.
Za tebe, dzhan dzhiger Magdo,
mori za tebe.

- Aj shto kje mi mene srmeni jelek,
bez tebe ludo, bez tebe mlado?
Bez tebe, cha puknem, ludo mlado,
bez tebe.

- Ajde kje ti kupim dafino peshe
za tebe, Magdo, za tebe dusho.
Za tebe, dzhan dzhiger Magdo,
mori za tebe.

- Aj shto kje mi mene dafino peshe
bez tebe ludo, bez tebe mlado?
Bez tebe, cha puknem, ludo mlado,
bez tebe.


Zabeleshka: Zborot „dzhan“ e turcizam i znachi „dusha“. „Pesh“ e prednica od gorni alishta od narodna nosija. Pridavkata „dafino“ verojatno se odnesuva na bojata (maslinesto-zelena) spored bojata na rastenieto Elaeagnus angustifolia.Date added: 18.02.2013
Popularity: 3225
Rating: 4.5 from 4 votes