Мори Анчо Милојчина

Mori Ancho Milojchina

Мори Анчо Милојчина

Мори Анчо Милојчина,
штом те мајка тебе роди,
тебе роди, те промени.

Тебе роди, те промени,
па ти фати ландон пајтон.

Па ти фати ландон пајтон,
те испрати на Илиџе.

Те испрати на Илиџе,
на Илиџе, нова бања.

Mori Ancho Milojchina

Mori Ancho Milojchina,
shtom te majka tebe rodi,
tebe rodi, te promeni.

Tebe rodi, te promeni,
pa ti fati landon pajton.

Pa ti fati landon pajton,
te isprati na Ilidzhe.

Te isprati na Ilidzhe,
na Ilidzhe, nova banja.Date added: 18.02.2013
Popularity: 3030
Rating: 4.5 from 4 votes