Сакам да си само моја

Sakam da si samo moja

Сакам да си само моја

Сакам да си само моја, Анѓелино
само тебе јас те љубам, пиле шарено,
твојте црни очи, черешови,
не знајш ти к'о ме опиват, севдо голема.

Анѓе мори Анѓо, Анѓелино,
деј гиди моја росна детелино.

Сакам да си само моја, Анѓелино
само тебе јас те љубам, пиле шарено,
твојте руси коси, Анѓелино,
сакам да се само мои, севдо голема.

Анѓе мори Анѓо, Анѓелино,
деј гиди моја росна детелино.

Сакам да си само моја, Анѓелино
само тебе јас те љубам, пиле шарено,
твојта вита снага, Анѓелино,
сакам да е само моја, севдо голема.

Анѓе мори Анѓо, Анѓелино,
деј гиди моја росна детелино.

Sakam da si samo moja

Sakam da si samo moja, Angjelino
samo tebe jas te ljubam, pile shareno,
tvojte crni ochi, chereshovi,
ne znajsh ti k'o me opivat, sevdo golema.

Angje mori Angjo, Angjelino,
dej gidi moja rosna detelino.

Sakam da si samo moja, Angjelino
samo tebe jas te ljubam, pile shareno,
tvojte rusi kosi, Angjelino,
sakam da se samo moi, sevdo golema.

Angje mori Angjo, Angjelino,
dej gidi moja rosna detelino.

Sakam da si samo moja, Angjelino
samo tebe jas te ljubam, pile shareno,
tvojta vita snaga, Angjelino,
sakam da e samo moja, sevdo golema.

Angje mori Angjo, Angjelino,
dej gidi moja rosna detelino.Date added: 18.02.2013
Popularity: 3295
Rating: 4.25 from 4 votes