Ајде не ти личи Дафино моме

Ajde ne ti lichi Dafino mome

Ајде не ти личи Дафино моме

- Ајде не ти личи, Дафино моме
каурка да бидиш,
ај, каурка ти да бидеш, 'Финој моме,
на жетва да одиш.

Ај на жетва д' одиш, Дафиној моме,
по жешкото сонце.
Ај, по жешко сонце, Дафиној моме,
боса, на налани.

Ај тебе ти личи, Дафиној моме,
анама да бидиш.
Ај, анама ти да бидеш, 'Финој моме,
на сарај да седиш.

Ај, на сарај ти да седиш, 'Финој моме,
бисер ти да нижиш.
Ај, бисери ти да нижеш, 'Финој моме,
жолтици да броиш.

Ajde ne ti lichi Dafino mome

- Ajde ne ti lichi, Dafino mome
kaurka da bidish,
aj, kaurka ti da bidesh, 'Finoj mome,
na zhetva da odish.

Aj na zhetva d' odish, Dafinoj mome,
po zheshkoto sonce.
Aj, po zheshko sonce, Dafinoj mome,
bosa, na nalani.

Aj tebe ti lichi, Dafinoj mome,
anama da bidish.
Aj, anama ti da bidesh, 'Finoj mome,
na saraj da sedish.

Aj, na saraj ti da sedish, 'Finoj mome,
biser ti da nizhish.
Aj, biseri ti da nizhesh, 'Finoj mome,
zholtici da broish.Date added: 07.04.2013
Popularity: 3456
Rating: 4.78 from 9 votes