Од Битола појдов

Od Bitola pojdov

Од Битола појдов

Од Битола појдов,
во Прилеп си дојдов,
прилепските моми
сите тутунарки.

Битола, ѓене бабам Битола,
Манастир, ѓене кузум Манастир.

Од Прилеп си појдов
и во Велес дојдов,
велешките моми
сите се грнчарки.

Битола, ѓене бабам Битола,
Манастир, ѓене кузум Манастир.

Од Велес си појдов,
и во Скопје дојдов,
скопските моми
сите се брашнарки.

Битола, ѓене бабам Битола,
Манастир, ѓене кузум Манастир.

Од Скопје си појдов,
во Тетово дојдов,
тетовските моми
сите се грашарки.

Битола, ѓене бабам Битола,
Манастир, ѓене кузум Манастир.

Насекаде појдов
пак Битола дојдов,
битолските моми
нигде не ги најдов.
Битолските моми
на цел свет ги нема.

Битола, ѓене бабам Битола,
Манастир, ѓене кузум Манастир.

Od Bitola pojdov

Od Bitola pojdov,
vo Prilep si dojdov,
prilepskite momi
site tutunarki.

Bitola, gjene babam Bitola,
Manastir, gjene kuzum Manastir.

Od Prilep si pojdov
i vo Veles dojdov,
veleshkite momi
site se grncharki.

Bitola, gjene babam Bitola,
Manastir, gjene kuzum Manastir.

Od Veles si pojdov,
i vo Skopje dojdov,
skopskite momi
site se brashnarki.

Bitola, gjene babam Bitola,
Manastir, gjene kuzum Manastir.

Od Skopje si pojdov,
vo Tetovo dojdov,
tetovskite momi
site se grasharki.

Bitola, gjene babam Bitola,
Manastir, gjene kuzum Manastir.

Nasekade pojdov
pak Bitola dojdov,
bitolskite momi
nigde ne gi najdov.
Bitolskite momi
na cel svet gi nema.

Bitola, gjene babam Bitola,
Manastir, gjene kuzum Manastir.Date added: 09.04.2013
Popularity: 5566
Rating: 4.13 from 8 votes