Ах мори моме убаво

Ah mori mome ubavo

Ах мори моме убаво

Ах мори моме убаво
ќешки кај вас да не дојдев,
мајка ти да не ја сретнев,
од Сарај с' коња идеше.

Ах мори моме убаво
моли му се на мајка ти,
да не ми прави давија,
младоста ќе ми оцрни.

Ах мори моме убаво,
сношти си момче сонило,
ах мори моме убаво
во сон си момче љубило.

Ах море лудо, будало,
ти мајка ми ја знаеше
што време таа си иди,
и тогај да не идеше.

Ах мори моме убаво
сношти си момче сонило,
ах мори моме убаво,
во сон си момче љубило.

Ah mori mome ubavo

Ah mori mome ubavo
kjeshki kaj vas da ne dojdev,
majka ti da ne ja sretnev,
od Saraj s' konja ideshe.

Ah mori mome ubavo
moli mu se na majka ti,
da ne mi pravi davija,
mladosta kje mi ocrni.

Ah mori mome ubavo,
snoshti si momche sonilo,
ah mori mome ubavo
vo son si momche ljubilo.

Ah more ludo, budalo,
ti majka mi ja znaeshe
shto vreme taa si idi,
i togaj da ne ideshe.

Ah mori mome ubavo
snoshti si momche sonilo,
ah mori mome ubavo,
vo son si momche ljubilo.Date added: 08.06.2009
Popularity: 7124
Rating: 4.25 from 8 votes