Стори ми абер Божано

Stori mi aber Bozhano

Стори ми абер Божано

Стори ми абер Божано
дали да идам порано,
оти јас слушнав приказни
дека ти ќе ме оставиш.
Знам какво писмо пишуваш,
те молам да не го праќаш
писмото абер од тебе,
писмото, камен за мене.
Не можам да го прочитам,
душава ќе ја разболам.

Стори ми абер, Божано,
ако ме имаш љубено,
стори ми абер Божано
да си го барам чарето.

Сношти те сонив Божано,
кршеше прсти насамо,
дали од жал по мене,
или од севда по него.
Знам какво писмо пишуваш,
те молам да не го праќаш
писмото абер од тебе,
писмото, камен за мене.
Не можам да го прочитам,
душава ќе ја разболам.

Стори ми абер, Божано,
ако ме имаш љубено,
стори ми абер Божано
да си го барам чарето.

Stori mi aber Bozhano

Stori mi aber Bozhano
dali da idam porano,
oti jas slushnav prikazni
deka ti kje me ostavish.
Znam kakvo pismo pishuvash,
te molam da ne go prakjash
pismoto aber od tebe,
pismoto, kamen za mene.
Ne mozham da go prochitam,
dushava kje ja razbolam.

Stori mi aber, Bozhano,
ako me imash ljubeno,
stori mi aber Bozhano
da si go baram chareto.

Snoshti te soniv Bozhano,
krsheshe prsti nasamo,
dali od zhal po mene,
ili od sevda po nego.
Znam kakvo pismo pishuvash,
te molam da ne go prakjash
pismoto aber od tebe,
pismoto, kamen za mene.
Ne mozham da go prochitam,
dushava kje ja razbolam.

Stori mi aber, Bozhano,
ako me imash ljubeno,
stori mi aber Bozhano
da si go baram chareto.Date added: 14.04.2013
Popularity: 3096
Rating: 4.14 from 7 votes