Зумбај, зумбај

Zumbaj, zumbaj

Зумбај, зумбај

У четвртак замесисмо, зумбај, зумбај,
у петак си преседесмо, зумбај, зумбај,
у суботу бања беше, зумбај, зумбај.
(Ех, ама бања беше бе!)

У недељу, свадба беше, зумбај, зумбај,
в' понеделник кума прати, зумбај, зумбај,
у 'торник се дете роди, зумбај, зумбај.
(Алал ти вера, бре снашке!)

Стаде свекр да се чуди, зумбај, зумбај.
- Јао, снао, што уради, зумбај, зумбај.
- Не чуди се, мили свекре,
што се роди, што се роди,
него одма што не оди, зумбај, зумбај.
(Е, зетко, ама невесту ли си избраја!)

Дете има десет татка, зумбај, зумбај,
три трговца из Лесковца, зумбај, зумбај,
три нишлије, мераклије, зумбај, зумбај.
(Мераклија, ама како, а?)

Три морнара из Мостара, зумбај, зумбај,
и десетти младожења, зумбај, зумбај,
Не е чудо што се роди, зумбај, зумбај,
него одма што не оди, зумбај, зумбај.

Zumbaj, zumbaj

U chetvrtak zamesismo, zumbaj, zumbaj,
u petak si presedesmo, zumbaj, zumbaj,
u subotu banja beshe, zumbaj, zumbaj.
(Eh, ama banja beshe be!)

U nedelju, svadba beshe, zumbaj, zumbaj,
v' ponedelnik kuma prati, zumbaj, zumbaj,
u 'tornik se dete rodi, zumbaj, zumbaj.
(Alal ti vera, bre snashke!)

Stade svekr da se chudi, zumbaj, zumbaj.
- Jao, snao, shto uradi, zumbaj, zumbaj.
- Ne chudi se, mili svekre,
shto se rodi, shto se rodi,
nego odma shto ne odi, zumbaj, zumbaj.
(E, zetko, ama nevestu li si izbraja!)

Dete ima deset tatka, zumbaj, zumbaj,
tri trgovca iz Leskovca, zumbaj, zumbaj,
tri nishlije, meraklije, zumbaj, zumbaj.
(Meraklija, ama kako, a?)

Tri mornara iz Mostara, zumbaj, zumbaj,
i desetti mladozhenja, zumbaj, zumbaj,
Ne e chudo shto se rodi, zumbaj, zumbaj,
nego odma shto ne odi, zumbaj, zumbaj.Date added: 14.04.2013
Popularity: 4691
Rating: 4.54 from 13 votes