Мојта свадба без песна ќе биде

Mojta svadba bez pesna kje bide

Мојта свадба без песна ќе биде

Мојта свадба без песна ќе биде, ох либе ле,
мојта свадба, нема свирки да свират
по сокаци низ Битола, низ Битола.

Јас ќе ти ги простам сите гревои,
а мојта љубов вечна ќе биде.

Мојте сватој ќе бидат, мило либе, во црнина
облечени, место свирки мајка ми ќе ме тажи
крај постела, дење - ноќе.

Јас ќе ти ги простам сите гревои,
а мојта љубов вечна ќе биде.

Тешка клетва ти оставам една, ох либе ле,
клетва голема: на полноќи да станваш,
да се будиш, мене да сакаш, солзи да рониш.

Јас ќе ти ги простам сите гревои,
а мојта љубов вечна ќе биде.

Mojta svadba bez pesna kje bide

Mojta svadba bez pesna kje bide, oh libe le,
mojta svadba, nema svirki da svirat
po sokaci niz Bitola, niz Bitola.

Jas kje ti gi prostam site grevoi,
a mojta ljubov vechna kje bide.

Mojte svatoj kje bidat, milo libe, vo crnina
oblecheni, mesto svirki majka mi kje me tazhi
kraj postela, denje - nokje.

Jas kje ti gi prostam site grevoi,
a mojta ljubov vechna kje bide.

Teshka kletva ti ostavam edna, oh libe le,
kletva golema: na polnokji da stanvash,
da se budish, mene da sakash, solzi da ronish.

Jas kje ti gi prostam site grevoi,
a mojta ljubov vechna kje bide.

My wedding will be without a song

My wedding will be without a song, oh my love,
on my wedding, there won't be any music playing,
through the alleys of Bitola, through Bitola.

I will forgive all your sins,
and my love will be forever.

My wedding guests will be dressed in black,
instead of music, my mother will mourn me
next to my bed, day and night.

I will forgive all your sins,
and my love will be forever.

I will leave you with one curse, oh my love,
a big curse: may you wake up at midnight,
may you get up, feel love for me and shed tears.

I will forgive all your sins,
and my love will be forever.

Meine Hochzeit wird ohne Lieder sein

Meine Hochzeit wird ohne Lieder sein, mein Liebling,
auf meiner Hochzeit wird keine Musik spielen
durch die Gassen von Bitola, durch Bitola.

Ich werde Dir Deine Sünden vergeben,
und meine Liebe wird für immer und ewig sein.

Meine Hochzeitsgäste werden schwarz gekleidet sein,
statt Musik wird meine Mutter mich betrauern
an meinem Bett, bei Tag und bei Nacht.

Ich werde Dir Deine Sünden vergeben,
und meine Liebe wird für immer und ewig sein.

Ich verlasse Dich mit einer Verfluchung, mein Liebling,
ein schwerer Fluch: Mögest Du um Mitternacht aufwachen,
aufstehen, Liebesgefühle für mich spüren und Tränen vergießen.

Ich werde Dir Deine Sünden vergeben,
und meine Liebe wird für immer und ewig sein.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Me wesele bez pieśni będzie

Me wesele bez pieśni będzie, mój miły,
na mym weselu nie będzie się grać muzyki,
po ulicach Bitoli, w całej Bitoli.

Ja ci odpuszczę wszystkie grzechy,
a miłość ma wieczną będzie.

Moi goście weselni, mój miły, w czerń będą ubrani,
miast muzyki matka będzie mi biadolić
przy łóżku, dzień i noc.

Ja ci odpuszczę wszystkie grzechy,
a miłość ma wieczną będzie.

Jedną klątwę ciężką ci zostawiam, miły mój,
klątwę wielką: byś o północy wstał,
przebudził się, mnie zapragnął, łzy uronił.

Ja ci odpuszczę wszystkie grzechy,
a miłość ma wieczną będzie.

Bitola (maced. Битола) – miasto na południu Republiki Macedonii.

Tłumaczenie: Tomek.

Моя свадьба будет без песен

Моя свадьба без песен будет, ох дорогой мой.
На моей свадьбе некому музыку играть
По улицам Битолы, по Битоле.

Я прощу тебе все грехи твои,
А моя любовь вечной будет.

Гости на моей свадьбе, милый, будут в траурных
одеждах; вместо музыки моя мама будет горевать
у моей постели днём и ночью.

Я прощу тебе все грехи твои,
А моя любовь вечной будет.

Тяжёлое проклятие я тебе оставлю, ох милый мой.
Великое проклятие: чтобы ты вставал в полночь,
Просыпался, и желая меня, слезами ты заливался.

Я прощу тебе все грехи твои,
А моя любовь вечной будет.Date added: 23.04.2013
Popularity: 4521
Rating: 4.4 from 5 votes