Мариче, црно косиче

Mariche, crno kosiche

Мариче, црно косиче

Мариче, црно косиче,
црно е срце в' мајка ти,
црно е срце в' мајка ти,
а жар и пепел в' дејко, ти.

Што не те даде за мене,
туку те даде до мене,
туку те даде до мене,
до мене, за мој комшија.

Мариче, црно косиче,
кога ќа одиш за вода,
кога ќа одиш за вода,
пред дуќан да ми поминеш.

Пред дуќан да ми поминеш,
добар ден ти да ми речиш,
добар ден ти да ми речиш,
добар ден, калеш Ѓорѓија.

Mariche, crno kosiche

Mariche, crno kosiche,
crno e srce v' majka ti,
crno e srce v' majka ti,
a zhar i pepel v' dejko, ti.

Shto ne te dade za mene,
tuku te dade do mene,
tuku te dade do mene,
do mene, za moj komshija.

Mariche, crno kosiche,
koga kja odish za voda,
koga kja odish za voda,
pred dukjan da mi pominesh.

Pred dukjan da mi pominesh,
dobar den ti da mi rechish,
dobar den ti da mi rechish,
dobar den, kalesh Gjorgjija.Date added: 28.04.2013
Popularity: 2993
Rating: 4.5 from 6 votes