Стариот јоргован

Stariot jorgovan

Стариот јоргован

Покрај домот твој
има еден јоргован.
Во една рана пролет
од него јас ти кинев
и коси ти украсував.
Во една рана пролет
од него јас ти кинев,
о, рано голема.

Еј, зраци сончеви
стопете тажни снегови,
за да го видам расцутен
стариот нејзин јоргован.
Еј вие тамбури
спомнете драги денови,
сеуште јас го паметам
стариот нејзин јоргован.

Само виното
знае за оној јоргован.
Ќе скршам безброј чаши
за тие деној наши,
за таа младост мината.
Ќе скршам безброј чаши
за тие деној наши,
о, рано голема.

Еј, зраци сончеви
стопете тажни снегови,
за да го видам расцутен
стариот нејзин јоргован.
Еј вие тамбури
спомнете драги денови,
сеуште јас го паметам
стариот нејзин јоргован.

Stariot jorgovan

Pokraj domot tvoj
ima eden jorgovan.
Vo edna rana prolet
od nego jas ti kinev
i kosi ti ukrasuvav.
Vo edna rana prolet
od nego jas ti kinev,
o, rano golema.

Ej, zraci sonchevi
stopete tazhni snegovi,
za da go vidam rascuten
stariot nejzin jorgovan.
Ej vie tamburi
spomnete dragi denovi,
seushte jas go pametam
stariot nejzin jorgovan.

Samo vinoto
znae za onoj jorgovan.
Kje skrsham bezbroj chashi
za tie denoj nashi,
za taa mladost minata.
Kje skrsham bezbroj chashi
za tie denoj nashi,
o, rano golema.

Ej, zraci sonchevi
stopete tazhni snegovi,
za da go vidam rascuten
stariot nejzin jorgovan.
Ej vie tamburi
spomnete dragi denovi,
seushte jas go pametam
stariot nejzin jorgovan.Date added: 05.08.2013
Popularity: 3995
Rating: 3.71 from 14 votes