Излегов да се прошетам, мамо

Izlegov da se proshetam, mamo

Излегов да се прошетам, мамо

Излегов да се прошетам мамо
низ зелените ливади.
Низ зелените ливади, мамо,
кај студеното кладенче.

Кај студеното кладенче, мамо,
заспало едно ергенче.
Не сакав да го разбудам, мамо,
не сакав да го целивам.

Кога се само разбуди, мамо,
милно ме мене погледна.
Бело ми лице целива, мамо,
рудо ми грло бакнува. 

Izlegov da se proshetam, mamo

Izlegov da se proshetam mamo
niz zelenite livadi.
Niz zelenite livadi, mamo,
kaj studenoto kladenche.

Kaj studenoto kladenche, mamo,
zaspalo edno ergenche.
Ne sakav da go razbudam, mamo,
ne sakav da go celivam.

Koga se samo razbudi, mamo,
milno me mene pogledna.
Belo mi lice celiva, mamo,
rudo mi grlo baknuva. Date added: 06.10.2013
Popularity: 2949
Rating: 4.25 from 12 votes