Невеста жито требеше

Nevesta zhito trebeshe

Невеста жито требеше

Невеста жито требеше,
девет гулаби ранеше
и верно им се молеше:

- Галаби браќа да ми сте,
вија високо литате,
вија далеко пулите.

Да не видовте момчето,
момчето ми е на аскер?
- О мој калеша невесто,
момчето ти го видоме.

Таткови дворја седеше,
коната си ја ружаше,
мисла за дома имаше.

Nevesta zhito trebeshe

Nevesta zhito trebeshe,
devet gulabi raneshe
i verno im se moleshe:

- Galabi brakja da mi ste,
vija visoko litate,
vija daleko pulite.

Da ne vidovte momcheto,
momcheto mi e na asker?
- O moj kalesha nevesto,
momcheto ti go vidome.

Tatkovi dvorja sedeshe,
konata si ja ruzhashe,
misla za doma imashe.

A bride was cleaning grain

A bride was cleaning grain,
feeding nine doves
and was asking them:

- Doves, my brothers,
you are flying high,
you can see far.

Did you see my husband,
my husband is a soldier?
- Hey, darkish bride,
we saw your husband.

He was in his father's yard,
preparing his horse,
thinking of his home. 

Eine Braut reinigte Getreide

Eine Braut reinigte Getreide,
und fütterte neun Tauben
und sie fragte sie:

- Tauben, meine Brüder,
die Ihr so hoch fliegt,
die Ihr so weit sehen könnt.

Seht Ihr nicht meinen Mann,
mein Mann ist beim Militär.
- Ach, meine dunkle Braut,
Deinen Mann haben wir gesehen.

Er saß in seines Vaters Hof,
zäumte sein Pferd
und dachte an zuhause.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Panna młoda zboże przesiewała

Panna młoda zboże przesiewała,
dziewięć gołębi karmiła,
i szczerze je prosiła:

- Gołąbki, bracia moi,
wy latacie wysoko,
wy widzicie daleko.

Czy widzieliście mego chłopca,
mego chłopca, żołnierza?
- O dziewczyno czarnowłosa,
chłopca twego widzieliśmy.

W ojcowej siedział zagrodzie,
konia kulbaczył,
o domu myślał.

Tłumaczenie: Tomek.

Невеста жито чистила

Невеста жито чистила,
Да голубя завидела,
Да голубя завидела,
Да вопрошала так его:

– Голубушки вы, братушки,
Высоко вы летаете,
Высоко вы летаете,
Далёко вы всё видите.

Да видели ль вы милого?
А мил мой на войну пошёл.
– Ой, дева, бела девица,
Да милого мы видели:

В стране чужой он мается,
Коня седлает верного,
Коня седлает верного,
О доме думу думает.

Переводчик: Александр Большаков.Date added: 30.01.2014
Popularity: 3976
Rating: 4.38 from 8 votes