Легнала Ѓурѓа на рамно гумно

Legnala Gjurgja na ramno gumno

Легнала Ѓурѓа на рамно гумно

Легнала Ѓурѓа на рамно гумно.
- Ѓурѓо ле! Ѓурѓа глава не крева,
дејгиди, нејќе Ѓурѓа да стани.

На рамно гумно, по месечина.
- Ѓурѓо ле! Ѓурѓа глава не крева,
дејгиди, нејќе Ѓурѓа да стани.

Ѓурѓиното лице - скопско симитче.
- Ѓурѓо ле! Ѓурѓа глава не крева,
дејгиди, нејќе Ѓурѓа да стани.

Ѓурѓините очи - црни, черешови.
- Ѓурѓо ле! Ѓурѓа глава не крева,
дејгиди, нејќе Ѓурѓа да стани.

Ѓурѓината снага - танка је топола.
- Ѓурѓо ле! Ѓурѓа глава не крева,
дејгиди, кучка нејќе да стани.

Legnala Gjurgja na ramno gumno

Legnala Gjurgja na ramno gumno.
- Gjurgjo le! Gjurgja glava ne kreva,
dejgidi, nejkje Gjurgja da stani.

Na ramno gumno, po mesechina.
- Gjurgjo le! Gjurgja glava ne kreva,
dejgidi, nejkje Gjurgja da stani.

Gjurgjinoto lice - skopsko simitche.
- Gjurgjo le! Gjurgja glava ne kreva,
dejgidi, nejkje Gjurgja da stani.

Gjurgjinite ochi - crni, chereshovi.
- Gjurgjo le! Gjurgja glava ne kreva,
dejgidi, nejkje Gjurgja da stani.

Gjurgjinata snaga - tanka je topola.
- Gjurgjo le! Gjurgja glava ne kreva,
dejgidi, kuchka nejkje da stani.Date added: 16.04.2014
Popularity: 2708
Rating: 4.4 from 5 votes