Моме стое во ливади

Mome stoe vo livadi

Моме стое во ливади

Моме стое, џанам, моме стое,
моме стое, џанам, јуф ливади, јуф ливади.
Дек' што стое, моме, дек' што стое,
дек' што стое, моме, сонце грее, сонце грее.

В' раце држи, моме, в' раце држи,
в' раце држи, моме, огледало, огледало.
С' огледује, моме, с' огледује,
с' огледује, моме, и зборује, и зборује.

- Дал ме личе, Боже, дал ме личе,
дал ме личе, Боже, за невеста јуф недела.

Mome stoe vo livadi

Mome stoe, dzhanam, mome stoe,
mome stoe, dzhanam, juf livadi, juf livadi.
Dek' shto stoe, mome, dek' shto stoe,
dek' shto stoe, mome, sonce gree, sonce gree.

V' race drzhi, mome, v' race drzhi,
v' race drzhi, mome, ogledalo, ogledalo.
S' ogleduje, mome, s' ogleduje,
s' ogleduje, mome, i zboruje, i zboruje.

- Dal me liche, Bozhe, dal me liche,
dal me liche, Bozhe, za nevesta juf nedela.Date added: 16.04.2014
Popularity: 3515
Rating: 4.33 from 15 votes