Не претезај

Ne pretezaj

Не претезај

Не претезај, Јовке мори, половина,
не претезај, добро мори, половина.
Спрема мене, Јовке мори, беќарина,
спрема мене, Јовке мори, овчарина.
Немам пари, Јовке мори, да те купам,
немам пари, Јовке мори, да те купам.

- Па и тој ли, лудо море, да те учам!
Продај трло, лудо море, сосе стадо,
продај лозје, лудо море, сосе грозје,
продај коња, лудо море, сосе седло.
Земи пари, лудо море, купи мене,
води дома, лудо море, за невеста.

Ne pretezaj

Ne pretezaj, Jovke mori, polovina,
ne pretezaj, dobro mori, polovina.
Sprema mene, Jovke mori, bekjarina,
sprema mene, Jovke mori, ovcharina.
Nemam pari, Jovke mori, da te kupam,
nemam pari, Jovke mori, da te kupam.

- Pa i toj li, ludo more, da te ucham!
Prodaj trlo, ludo more, sose stado,
prodaj lozje, ludo more, sose grozje,
prodaj konja, ludo more, sose sedlo.
Zemi pari, ludo more, kupi mene,
vodi doma, ludo more, za nevesta.Date added: 16.04.2014
Popularity: 2193
Rating: 4 from 2 votes