Ќе ти купам широк фустан Зуице

Kje ti kupam shirok fustan Zuice

Ќе ти купам широк фустан Зуице

- Ќе ти купам широк фустан, Зуице,
аман девојче,
ти да носиш, јас да гледам, Зуице,
ти да носиш, аман девојче.

- Пусто да остане мајко твојто гледање,
аман твојто гледање,
кога немам лудо младо при мене,
кога немам, аман крај мене.

- Ќе ти купам кован ѓердан, Зуице,
аман девојче,
ти да носиш, јас да гледам, Зуице,
ти да носиш, аман девојче.

- Пусто да остане мајко твојто гледање,
аман твојто гледање,
кога немам лудо младо при мене,
кога немам, аман крај мене.

Kje ti kupam shirok fustan Zuice

- Kje ti kupam shirok fustan, Zuice,
aman devojche,
ti da nosish, jas da gledam, Zuice,
ti da nosish, aman devojche.

- Pusto da ostane majko tvojto gledanje,
aman tvojto gledanje,
koga nemam ludo mlado pri mene,
koga nemam, aman kraj mene.

- Kje ti kupam kovan gjerdan, Zuice,
aman devojche,
ti da nosish, jas da gledam, Zuice,
ti da nosish, aman devojche.

- Pusto da ostane majko tvojto gledanje,
aman tvojto gledanje,
koga nemam ludo mlado pri mene,
koga nemam, aman kraj mene.Date added: 30.05.2014
Popularity: 2764
Rating: 4.6 from 5 votes