Менвај куме прстени

Menvaj kume prsteni

Менвај куме прстени

Дошле мили сватови
сè се куќа наполни,
песни пеат весели,
на сред оро, младенци.
Ај што се љубат,
како бели гулаби,
ајде што се лични,
леле како ангели.

Менвај куме прстени,
венчај двајца вљубени,
нека бидат среќни,
нека бидат вечни.

Боже здравје подари,
да се здрави, весели,
боже љубов подари,
ти штом спои, не дели.
Ај, да се љубат,
како бели гулаби,
рожба да си родат,
гнездо да си заличат.

Менвај куме прстени,
венчај двајца вљубени,
нека бидат среќни, море
нека бидат вечни.

Menvaj kume prsteni

Doshle mili svatovi
sè se kukja napolni,
pesni peat veseli,
na sred oro, mladenci.
Aj shto se ljubat,
kako beli gulabi,
ajde shto se lichni,
lele kako angeli.

Menvaj kume prsteni,
venchaj dvajca vljubeni,
neka bidat srekjni,
neka bidat vechni.

Bozhe zdravje podari,
da se zdravi, veseli,
bozhe ljubov podari,
ti shtom spoi, ne deli.
Aj, da se ljubat,
kako beli gulabi,
rozhba da si rodat,
gnezdo da si zalichat.

Menvaj kume prsteni,
venchaj dvajca vljubeni,
neka bidat srekjni, more
neka bidat vechni.Date added: 10.07.2014
Popularity: 2422
Rating: 4.2 from 5 votes