Невеста платно ткаеше

Nevesta platno tkaeshe

Невеста платно ткаеше

Невеста платно ткаеше, мори џанам,
шкрипците ѝ песна пееја.
Оздола иде туѓинче, мори џанам,
туѓинче, младо јабанџиче.

Фатило коњче за узда, мори џанам,
право си трга за дома.
Право си трга за дома, мори џанам,
при това младо невесте.

Невеста, вели, говори, мори џанам:
-Туѓинче, младо, јабанџиче,
не врти коњче кај мене, море лудо,
момчето ми е туѓина.

- Невесто лична, убава, мори џанам,
јас ќе те прашам, распрашам:
дали си млада невеста, мори џанам,
или си црна вдовица?

- Туѓинче, младо, јабанџиче, море џанам,
јас не сум црна вдовица,
туку сум млада невеста, море лудо,
либето ми е туѓина.

- Невесто, лична, убава, мори џанам,
ај, кога си млада невеста,
фати си коњче за узда, мори џанам,
јас сум ти твоето либе.

Nevesta platno tkaeshe

Nevesta platno tkaeshe, mori dzhanam,
shkripcite ì pesna peeja.
Ozdola ide tugjinche, mori dzhanam,
tugjinche, mlado jabandzhiche.

Fatilo konjche za uzda, mori dzhanam,
pravo si trga za doma.
Pravo si trga za doma, mori dzhanam,
pri tova mlado neveste.

Nevesta, veli, govori, mori dzhanam:
-Tugjinche, mlado, jabandzhiche,
ne vrti konjche kaj mene, more ludo,
momcheto mi e tugjina.

- Nevesto lichna, ubava, mori dzhanam,
jas kje te prasham, rasprasham:
dali si mlada nevesta, mori dzhanam,
ili si crna vdovica?

- Tugjinche, mlado, jabandzhiche, more dzhanam,
jas ne sum crna vdovica,
tuku sum mlada nevesta, more ludo,
libeto mi e tugjina.

- Nevesto, lichna, ubava, mori dzhanam,
aj, koga si mlada nevesta,
fati si konjche za uzda, mori dzhanam,
jas sum ti tvoeto libe.Date added: 19.07.2014
Popularity: 2440
Rating: 4.6 from 5 votes