Имал попот магаренце

Imal popot magarence

Имал попот магаренце

Имал попот магаренце,
имал попот магаренце,
се сопало, му паднало
му паднало, се отепало.

Седнал попот да го плачи,
да го плачи, да го тажи.
Оздол' гледа попаѓата
и на попот што му вели:

- Молчи попе, не ми плачи,
не ми плачи, не ми тажи,
опашката за сукало,
а кожата за тапанче.

Лево уше за пиперник,
десно уше за соленик.
Се насмеа попот Ставре,
ја прегрна Ставреица.

Imal popot magarence

Imal popot magarence,
imal popot magarence,
se sopalo, mu padnalo
mu padnalo, se otepalo.

Sednal popot da go plachi,
da go plachi, da go tazhi.
Ozdol' gleda popagjata
i na popot shto mu veli:

- Molchi pope, ne mi plachi,
ne mi plachi, ne mi tazhi,
opashkata za sukalo,
a kozhata za tapanche.

Levo ushe za pipernik,
desno ushe za solenik.
Se nasmea popot Stavre,
ja pregrna Stavreica.

О παπας ειχε ενα γαιδουρακι

О παπας ειχε ενα γαιδουρακι
ο παπας ειχε ενα γαιδουρακι,
σκονταψε, επεσε σκονταψε
και σκοτωθηκε (ογαιδαδαρος).

Καθετε ο παπας και κλαιει
κλαιει και θρηνει
βλεπει η παπαδια τον
παπα και του λεει.

Σωπα παπα μην μου κλαις μην μου
κλαις και μην μου θρηνεις
την ουρα θα την κανουμε πλαστη
το δερμα τύμπανο.

Το Αριστερό αυτί πιπεριερα
το δεξί αυτί αλατιερα
χαμογελασε ο παπα-Σταυρος
και αγκαλιασε την Σταυρουλα.

Mετάφραση: Макис Гатопулос.Date added: 07.08.2014
Popularity: 3589
Rating: 3.5 from 8 votes