Стојан заправил воденица

Стојан запраил воденица,
на Крива Река, Крива Паланка,
пусти му пари не стигаат,
па на невеста ѝ вели:
- Русо ле, млада невесто,
утре да станеш порано,
убаво да се промениш,
поубаво да се наружиш.

Утре е Света Недела,
во Паланка е панаѓур,
тебе да те Русо продадам,
воденицата да си доправам.
Русо ле, млада невесто,
утре да станеш порано,
убаво да се промениш,
поубави пари да земам.

Руса на Стојан говори:
- Стојане, мили стопане,
зошто да ме Стојан продадеш,
нели сум лична и работна?
- Убава си ми, работна,
ама немаш лулка над глава,
си немаш лулка над глава,
и во лулка машко детенце.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Стојан заправил воденица

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева