Кинисуе Стојан во планина

Кинисуе Стојан во планина,
кинисуе Стојан, нарачуе,
нарачуе Стојан на мајка си.

- Јас ќе одам мајко во планина,
во планина мајко, по рудина,
да напасам мајко бело стадо.

Ти оставам мајко седум сестри,
ти да гледаш мајко да ги караш,
да не скитат ноќе по сокаци.

Да не чујам мајко нешто смеја,
да се бијат шега селаните,
да не ми се смејат другарите.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски - Кинисуе Стојан во планина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски