Бојот започна браќа

Бојот започна браќа,
војска се собира.
Војска се собира, браќа,
три илјади души,
три илјади души браќа,
во Костурско Поле.

Горите фучат, браќа,
бурите стигаат,
војска се собира, браќа,
ѓолот да сардисаат.
Комити да фатат, браќа
и да ги истепаат.

Пушките пукаја, браќа,
рибите бегаја.
Топовите грмат, браќа,
земјата гореше,
топовите светат, браќа,
како јасно сонце.

Трева си јадевме, браќа,
тага живувахме,
песни си пејавме, браќа.
за наш'та слобода.
За наш'та слобода, браќа,
за Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Бојот започна браќа

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева