Имала мајка мила сина

Имала мајка мила сина
и ја праќа на даскала,
да ми учи бела книга,
бела книга, црно писмо.

Ивчекало и в' година
и многу годиници.
Давај пари!
Забелешка: Песната е дел од народните обичаи во Струшка Малесија.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!