Шета Ѓуро по чаршија

Шета Ѓуро по чаршија,
нит' купуват, нит' продават.
Раце држит во џепови,
полни му се урубии,
гројзе најде, гројзе купи
и го зави в' бела риза.

Тргна дома да си оди,
оде, оде до пола сата,
седна гројзе да го зоба.
- Не сум гројзе за зобање,
тук' сум мома за љубење!

И ја фати за рачица,
води, води дури дома:
- На ти мајко одменица.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!