Спремај ми, спремај либе коња дорија

- Спремај ми, спремај либе
коња дорија за мене.
Утре ќе одам, либе,
туѓа туѓина без тебе.

- Ти ќе си одиш, либе,
мене каде ќе ме оставиш?
- Тебе ќе т' оставам, либе,
при моја мајка и твоја.

- Ај, што ќе ми, мило либе,
до две мајки, без тебе.
Ај земи ме, мило либе,
сејмен да бидам до тебе.

Дење ќе ти бидам, либе,
летна невеста до тебе.
Ноќе ќе ти бидам, либе,
тенкана сенка под тебе.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Кирил Манчевски - Спремај ми, спремај либе коња дорија
  2. Војо Стојановски - Спремај ми, спремај либе коња дорија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Кирил Манчевски
  2. Војо Стојановски