Кинисала Каља за Рајна Кошара

Кинисала Каља за Рајна Кошара,
за Рајна Кошара, брату за вечера.
Одеешти Каља нешто заслушала:

- И ти, Каљо, братучедо мори,
да е кажиш на мајка ми
да не носи џубе наопаку,
ме тераат наопаку да одам.

Да е кажиш на мајка ми,
да не плачи,
ме тераат во вода да стојам.
Забелешка: Песната е дел од народните велигденски обичаи во Струшка Малесија. Зборот „џубе“ значи долга машка облека без ракави.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!