Вирум вода, вирум вировита

Вирум вода, вирум вировита,
вир се берит, не ми истекуват.
Не ми била вода вировита,
туку ми биле јунакови дворје.

Ми се берат китени сватови,
ќе ми одат по лепа невеста,
од далеку, мошне на далеку,
од богато, мошне на богато.
Забелешка: Песната е дел од народните обичаи во Струшка Малесија.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!