Леринските села

Поминале, стара мајко, тешки години,
кога си остави села лерински.
Душа плаче, никој нема да ме разбере,
никој нема ниту рака да ми подаде.

Овчарани, Песочница, Арменово,
Горничево, Крпешина, Забрдени,
Петорак, Росен, Лаген, Турије,
Блаца, Неред, Кучкојни, Бапчор, Лажени.

Далеку од родна земја, од мој роден крај,
мајчин јазик уште сакам да си зборувам.
Како и да ја напишаа историјата,
Господ знае, јас сум чедо на Македонија.

Овчарани, Песочница, Арменово,
Горничево, Крапешино, Забрдени,
Петорица, Росен, Лагино, Турије,
Блаца, Неред, Кучковени, Бапчор, Лажени.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Aidonia tis Florinas - Леринските села
  2. Topikos ihos - Леринските села

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Aidonia tis Florinas
  2. Topikos ihos