Удри Рајно, удри

Удри Рајно, удри,
на крај да излезиме.
Таму ќе најдиме
круша шербетлија.

Под крушата има
јунак и девојка,
облог кај фаќает
кој ќе се наджниет.
Забелешка: Песната е дел од народните обичаи во Струшка Малесија.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!