Летоечка песна

Недо, бела Недо,
ти излези во дворје,
сеир да гледаме,
сеир мие да гледаме.

Над Солунско поле
два орла се бијат,
црни крви од нив течат,
поле се подвирило.

Поле се подвирило,
до темни зандани,
во зандани лежит
Дојчин добар јунак.

На колено држит
пиле шарен глагол,
на колено држит
и на пиле тој му зборвит:

- Не те ранам што си лепо,
тук' те ранам да те пратам
на мој далечен вилает.
Ти да видиш, пиле мое,
која доба е на мој вилает,
дал' Велигден, ил' Петровден,
ил' Петровден, ил' Крстовден,
или пак сега е Божиќ.

Ако е пиле Велигден,
ти да ми донесиш
две јајца црвени.
Ако е пиле Петровден,
ти да ми донесиш
две грнци кисело млеко.

Ако е пиле Крстовден,
ти да ми донесиш
два грозда румени.
Ако е пиле Божиќ
ти да ми донесиш
до две грутки снегој
од мој далечен вилает.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!