Топови грмат, земјата трештит

Топови грмат, земјата трештит,
славна Дебарца огон горит.
Жените пиштат, децата плачат,
моми се кријат во горите.

Од една страна партизаните,
од друга страна фашистите,
на срешта стои Петре Пирузе,
верна дружина командува.

- Удрете браќа, не се боите,
скоро ќе падне Германија!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мишко Србиноски - Топови грмат, земјата трештит

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мишко Србиноски