Болна е легнала убава Калина

Ајде разболе се млада, убава Калина
во поле широко, џанум, под Пирин планина.
Во поле широко, џанум, под Пирин планина
ајде никој нема, џанум, Калина да види,
само едно горско пиле, пиле соколенце,
во клунче ѝ вода носи, с' крилца сенка држи.

Ајде го запраша, џанум, убава Калина:
- Ој ти море горско пиле, пиле соколенце,
што ми с' клунче вода носиш, с' крилца сенка држиш,
дали чекаш јас да умрам, очи да испиеш,
или мојто бело лице ти да го исколвеш,
ил' од мојте руси коси гнездо да направиш?

- Помниш ли, бре горска вило, убава Калино,
кога Турци запалија кај Пирин планина?
Сите пилци изгореа, па и моите крилја,
сите по пат што минаа сè ме оставија,
само ти ме зеде, Каљо, в' пазува ме стави.
Твојата добрина, Каљо, јас не ја забравив.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Орце Стевковски - Болна е легнала убава Калина
  2. Петар Нечовски - Болна е легнала убава Калина
  3. Болеробенд - Болна е легнала убава Калина
  4. Aidonia tis Florinas - Болна е легнала убава Калина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Орце Стевковски
  2. Петар Нечовски
  3. Болеробенд
  4. Aidonia tis Florinas