Драганка ѓерѓеф везеше

Драганка ѓерѓеф везеше
у таја бавча шарена,
на таја трева зелена,
до таја вода студена.

Ем везе Драга, ем пее,
славеј високо леташе
и си Драганка слушаше,
и си Драганка слушаше.

Пркна ми славеј, долета
до Драганка си кондиса
на Драганка ѝ продума,
на Драганка ѝ продума:

- Драганке, моме убаво,
ај да си облог ставиме,
кој кого ќе го натпее,
кој кого ќе го натпее.

Ако ме мене натпееш,
крилцата да ми одрежеш,
крилцата до раменцата,
крилцата до раменцата.

Ако те тебе натпеам,
косите да ти пресечам,
косите од руса глава,
косите од руса глава.

Драганка славеј натпеа,
славеј се милно молеше:
- Драганке моме убаво,
немој ми крилца одрежуј.

Немој ми крилца одрежуј,
јас ќе ти пеам, препевам,
на бел, на црвен трендафил,
на бел, на црвен трендафил.


-- (мариовска верзија) --

Славејче ми пее
на дрво маслинка,
Драгица убава
на пиле говори:

- Пиленце, славејче,
ќе се обложиме,
кој ќе натпееме.
Aко јас те натпеам
крилца ќе ти сечам,
крилца до раменца,
нозе до коленца.

Славејче пееше
на девет јазици,
со многу гласови,
Драга ја натпеја.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Драганка ѓерѓеф везеше

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова