Велешките ергени

Велешките ергени
каде одат сал пејат,
по момите гледаат,
штом ги видат, ќе им свирнат
и со око ќе намигнат,
леле, леле што се убави.

А момите играат,
гајтан веѓи дигаат,
шега се подбиваат,
ситно, ситно оро вијат,
од ергени очи кријат,
леле, леле што се убави.

Стари дедо ми седнал,
од далеку ми гледа
и на баба ѝ вели:
- Елај бабо да те бацам,
ич со рака не те фаќам,
леле, леле што си убава!

Стара баба сал се мршти
и на дедо му вели:
- А бре старо будало,
пусти ѓавол ти навлегол,
сиот памет ти излегол,
леле, леле што си будала.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мирко Митревски - Велешките ергени
  2. Мирко Митревски - Велешките ергени
  3. Стојан Џаџев - Велешките ергени

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мирко Митревски
  2. Стојан Џаџев