Туѓина пуста далечина

Спремај ми либе кошула бела,
сокри од око ти солза врела.
На пат ќе одам утре во зори,
в' туѓина пуста со другари мои.

Туѓина, пуста далечина,
одам рано пред месечина.
Оставам дробни дечиња мои,
чувај ги мила, ко очите свои.

Во скут ми седат дечиња мали,
мојата рака нежно ги гали.
Како да појдам, срце се кине,
гушни ме ќерко, гушни ме сине.

Туѓина, пуста далечина,
одам рано пред месечина.
Оставам дробни дечиња мои,
чувај ги мила, ко очите свои.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ѓоко Јовиќ - Туѓина пуста далечина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ѓоко Јовиќ