Мамо мори

Мамо мори стара,
луѓе се набрале.
Зашто се набрале, мамо,
зошто се собрале.

А бре сине, Стојане,
мама ќе ти каже.
Стојна се посврши, сине,
во мили кумове.

Мамо мори стара,
јас болен си лежам,
девет ми години, мамо,
за Стојна девојка.

А бре сине, Стојане,
мама ќе ја земе.
Мама ќе ја земе, чедо,
сине од венчање.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!