Малечко убо Лазаре

Малечко убоо, о Лазаре!
На диван ми седеше,
со јаболко играше,
мајка ле му викаше:
„Малечкоо убоо!
Доста седе на диван,
доста играш с јаболко.
данж те царот догледат,
данж ти царство поклонит!“
Уште речта не рече,
ми го царот здогледа
и му царство поклони.
Забелешка: Песната им се пее на децата за време на празникот Лазарица (Лазарева Сабота).
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!