Чуј ги куме свирачите

(Еј море, куме златен)

Чуј ги куме свирачите,
што се слушаат од далеку,
со песна нивна мераклиска,
свадба наша ќе веселат.

Еј море, куме златен,
во небрано ти си фатен,
еј море куме, бре,
ќесето ти изгоре!

Ајде куме на венчавка,
чекај скоро и крштевка,
мило чедо ние ќе имаме,
дојди куме да наздравиме.

Еј море, куме златен,
во небрано ти си фатен,
еј море куме, бре,
ќесето ти изгоре!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ѓоко Дончев - Чуј ги куме свирачите
  2. Оливер Алексовски - Чуј ги куме свирачите

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ѓоко Дончев
  2. Оливер Алексовски