Станала рано Босилка

Станала рано Босилка,
станала рано в недела.
Скршила гранка маслина
да мете рамни дворови.

Рамни дворови метеше,
со јасно сонце збореше.
- „Сонце ле, сонце убаво,
ти грееш многу високо.

Ти грееш многу високо,
та гледаш многу далеко.
Нели го виде либето,
либето ми е в туѓина“?

- „Видов го видов, Босилке,
со дружина си седеше,
за тебе лаф си правеше,
да дојде да те ожени“.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Станала рано Босилка
  2. Стојан Харизанов - Станала рано Босилка
  3. Илија Луков - Станала рано Босилка
  4. Георги Илиевски - Станала рано Босилка

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Стојан Харизанов
  3. Илија Луков
  4. Георги Илиевски