Јана е шума градила

Јана е шума градила, леле,
Јана е шума градила,
градила, градила.

До пладне шума градила, леле,
до пладне шума градила,
градила, градила.
Од пладне момци љубила, леле,
од пладне момци љубила,
љубила, љубила.

Оздола иде Илија, леле,
оздола иде Илија,
Илија делија.

- Ти моме, ти моме, ти лудо ли си,
ти моме, ти моме, ти лудо ли си ле?
Што љубиш, што мамиш, моето братче,
што љубиш, што мамиш, моето братче де?

Моето, моето братче Иванче,
моето, моето братче Иванче, де?
- Тој на мен', тој на мен', всичко купуваше,
тој на мен', тој на мен', всичко купуваше де.

На лице, на лице, лилце-белилце,
на усте, на усте, лилце-црвилце, де.


(друга верзија)Јана е шума градила

Јана е шума градила, леле,
Јана е шума градила,
градила, леле, градила,
хеј, градила.

До обед шума градила, леле,
след обед момци љубила,
љубила, леле, љубила,
хеј, љубила.

Од долу иде Илија, леле,
на рамо носи ќускија,
ќускија, леле, ќускија,
хеј, ќускија.

И си на Јана говори, леле,
и си на Јана говори,
говори, леле, говори,
хеј, говори.

- Дај Јано да те целувнам, леле,
дај Јано да те целувнам,
целувнам, леле, целувнам,
хеј, целувнам.

- А бре, Илија, будала, леле,
тук' ли се мома целува,
целува, леле, целува,
хеј, целува?

Да идем долу в' селото, леле,
там' ќе дам да ме целувнеш,
целувнеш, леле, целувнеш,
хеј, целувнеш.

Слегоа долу в' селото, леле,
слегоа долу в' селото,
в' селото, леле, в' селото,
хеј, в' селото.

Јана на Иљо говори, леле,
- А бре, Илија, будала, леле,
будала, леле, будала,
хеј, будала.

Тук' ли се мома целува, леле,
тук' ли се мома целува,
целува, леле, целува,
хеј, целува?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Тајфата на Димо Дулот - Јана е шума градила
  2. Перун - Јана е шума градила

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Тајфата на Димо Дулот
  2. Перун