Лисаво

Лисаво, Лисаво, Лисаво на мајка,
џан бела кадуно, солунска коконо.

Ти кога запеиш, Лисаво на мајка,
далеку се слуше, дур' на нашта нива,
дур на нашта нива, дур' на нашта слива.

Јас кога да слушнам, Лисаво на мајка,
сарпот го фарљувам, на стог са качувам,
срце ми голее, шо арно си пееш.

Ти кога запеиш, Лисаво на мајка,
далеко се слуше, прико три планини,
прико три морини, солунското поле.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Mousikorama - Лисаво
  2. Коста Новакис - Лисаво

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Mousikorama
  2. Коста Новакис