Над Пирина јасно сонце

Над Пирина, над Пирина, еј,
јасно сонце огрејало,
во гората млади Стојан е
со неговата верна чета.

Јунаци му проговарат:
- Еј, Стојане, наш војводо,
заведи нè во селото, еј,
во селото, убавото.

Да се видим' с' малки моми, еј,
с' малки моми, на орото,
над Пирина, над Пирина, еј,
јасно сонце огрејало.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Извор - Над Пирина јасно сонце

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Извор