Лен садила мома

Лен садила мома, лен копала,
ископала мома љута змија,
љута змија, мома, усојница.

Викна мома, мори, та заплака:
- Ој ле, мале мори, старо мале,
запретај си, мале, ракавето,
да извадиш, мале, љута змија!

- Ој ле, ќерко мори, поголема,
јас без тебе, ќерко, ќе си можам,
но без рака, мори, јас не можам.

Викна мома, море, та заплака,
- Ој ле, либе море, прво либе,
запретај си, мале, ракавите,
да извадиш, мале, љута змија!

- Ој ле, либе мори, прво либе,
јас без рака, либе, ќе си можам,
но без тебе, либе, јас не можам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Плетена - Лен садила мома
  2. Ајше Доспатска - Лен садила мома
  3. Грашево - Лен садила мома

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Плетена
  2. Ајше Доспатска
  3. Грашево