Море Корун арамијо

Mope Корун арамијо,
така ли се љубов води?
Од недела на недела,
јас те сакам ката вечер!

- Петревице, бре невесто,
како тебе и јас сакам.
Ти си имаш машко дете,
машко дете - лута змија,
што ќе види, сè ќе каже
на татко му, на дедо му!
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!