Ми те продадова, Досто, моме мариовско

Се собрале, ајде, се набрале,
се собрале пусто Мариово,
се набрале кмети мариовски,
сите кмети, и земски и селски,
сите кмети, кмети мариовски,
на Илинден, море, на добер ден,
се собрале село Градешница.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
моме мариовско.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
на Турци јеничари.

Кога те зедова, Досто,
Досто, мори Досто,
кога те зедова.

Ми те занесова, Досто,
Досто, мори Досто,
дури во Јанино.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
на стар Али-паша.

Кога те качија, Досто,
Досто, мори Досто,
на високи сарај.

Ти побело дојде, Досто,
Досто, мори Досто,
од белите булки.

Твоја јубавина, Досто,
Досто, мори Досто,
уште поубава.

Тија ти зедова, Досто,
Досто, мори Досто,
пуста јубавина.

Ми те продадова, Досто,
Досто, мори Досто,
моме мариовско.

Први кмет ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Коренко од Дуње.

Втори кмет ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Брајанче од Кокре.

Треќи кмет ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Перко од Кајлани.

Четврти ми беше, Досто,
Досто, мори Досто,
Брајан од Пештани.
Забелешка: Кмет е селски старешина.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!