Паднало моме од бога

Паднало моме од бога
во среде бавча градина.
- Марике, бела Марике,
ал' си од бога падната,
или од земја никната?

- He сум од бога падната,
нити од земја никната,
милна ме мајка родила,
мирно ме масло мачкала
со благо млеко доила,
под трендафилот лулала.

На Велигден сум родена,
а крстена на Ѓурѓовден,
лично ми име туриле,
лично бре име Марика.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!