Јано, Јанке Трипатанке

Јано, Јанке мори Трипатанке,
од греови, мори, не се гледаш,
Јано, Јанке мори Трипатанке,
од грев не мож' душо да те гледам.

Снага носиш, Јано, како риба,
лицето ти, мори, тој симитче,
тенка снага, Јано, како рипче,
бело лице, душо, тој симитче.

Устето ти, Јано, нацрвено,
како со срп, душо, пресечено,
тенко усте, Јано, нацрвено,
како со срп, душо, пресечено.

Ќе те видам Јано, ќе те сретнам,
по три дена, Јано, леб не јадам,
по три дена, Јано, леб не јадам,
по четири вода јас не пијам.

Ја кажи ми, Јано, што да правам,
што да сторам, душо, да те земам,
ако тебе, Јано, не те земам,
поарно е, душо, да си умрам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Габриела Новевска - Јано, Јанке Трипатанке

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Габриела Новевска