Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Ти фрлије Јано ефтирије

Ти фрлије, Јано, ефтирије,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Ефтирије, Јано, на правдина,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Си украшла, Јано, девет овни,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Девет овни, Јано, сараѓулски,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Три јарчиња, Јано, со ѕвончиња,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Те извашле, Јано, сред селото,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.

Сред селото, Јано, да те снде,
де мори Јано де, јо калешо, јо,
де мори Јано де, јо мори Јано, јо.