Отвори ми кузум Лено

- Отвори ми кузум Лено
вратата, портете,
да улезу, кузум Лено,
при тебе, кај тебе.

- Ја не можу, лудо младо,
да стану, да ти отвору,
при мене е стара мајка
легнала, заспала.

Налегна ми русе косе,
ој јунак, ој јунак,
па не можу, лудо младо,
да стану, да ти отвору.

- Отвори ми, кузум Лено,
вратата, портете,
да улезу, кузум Лено,
при тебе, крај тебе.
Забелешка: „Кузум“ доаѓа од турскиот збор „kuzu“ со превод: мила, драга или јагне.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Гаве Миладинов, Јовица Димитровски - Отвори ми кузум Лено

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Гаве Миладинов
  2. Јовица Димитровски